Ai cũng có thể vẽ bản đồ tư duy, bằng cách trò chuyện với GPTAI

Tạo và nâng cấp sơ đồ tư duy nhanh chóng bằng AI Chat. Tăng cường quy trình làm việc sáng tạo và hiệu quả của bạn.

Nâng tầm dự án và mục tiêu với sơ đồ tư duy được tạo bởi AI

Động não

Kế hoạch

Học hỏi

Phân tích

Tạo sơ đồ tư duy trực quan từ văn bản chỉ trong vài giây.
Động não cho ý tưởng khởi nghiệp AI
Phân tích cạnh tranh của các nền tảng thương mại điện tử

Hợp tác với AI để mở rộng tư duy và sáng tạo mạnh mẽ

Từ văn bản AI tới Sơ đồ tư duy
Chuyển đổi văn bản thành sơ đồ tư duy ngay lập tức
Dễ dàng tạo sơ đồ tư duy trực quan từ văn bản, sử dụng các mẫu tiện ích.
Tạo từ Văn bản
Chuyển đổi từ Tệp tin
Sơ đồ tư duy dẫn dắt bằng trò chuyện
Trao quyền với dữ liệu thực tế
Sử dụng truy cập web để cập nhật cuộc trò chuyện với thông tin chính xác nhất và cập nhật, từ đó nâng cao sơ đồ tư duy của bạn.
Truy cập Web
Sinh hình ảnh
Trình bày dưới dạng slide
Chuyển đổi Sơ đồ tư duy thành Slide chỉ với một cú click
Chuyển đổi bản đồ tư duy thành slide một cách dễ dàng, để thuyết trình rõ ràng, ấn tượng.
Lịch sử tệp tin
Lưu tự động, truy cập mọi lúc trên mọi thiết bị.
Mô hình GPT-4
Dễ dàng chuyển đổi giữa các mô hình GPT-3.5 và GPT-4.
Chia sẻ
Dễ dàng xuất sơ đồ tư duy ở nhiều định dạng khác nhau để chia sẻ.
Ghi chú dính
Ghi chú linh hoạt lý tưởng cho việc tổ chức văn bản dài hoặc ý tưởng ngẫu nhiên.
Chủ đề
Chuyển đổi nhanh chóng chủ đề sơ đồ tư duy chỉ với một cú nhấp chuột.
Mẫu
Chọn từ số lượng lớn mẫu sẵn có để bắt đầu nhanh chóng.

Đánh giá người dùng

Roger Zhu
Organizer of Google Developer Group Arlington
Chatmind helps me better plan and facilitate our developer online meetup events. Using Chatmind, I was able to type a simple prompt such as "I want to host a meetup about Android mobile development" and get a detailed and organized framework to help me generate discussion topics. Chatmind also provides useful tips, such as using visual aids to make the events more engaging. I would recommend Chatmind to anyone who wants to build a community!
Benjamin
Ernst & Young Business Consulting Manager
As we all know, the pyramid principle is an essential skill for consulting. Chatmind can help a new consultant to better structure their thinking and improve their logical expression ability. Moreover, chatmind can help quickly summarize divergent questions raised by customers. What a good product!
University of Virginia Graduate Consulting Club
PhD students pursuing consulting career
Chatmind is a great AI tool for generating MECE (Mutually Exclusive and Completely Exhaustive) frameworks. While the generated framework is over the top, it provides invaluable insights and feedback to users, especially when compared with their own frameworks.
Prof. Cesar Barroso
Youtuber, Professor
é muito bom e excelente para esquematizar meus conteúdos
Wenjun
Attorney in cross-border transactions
Before discovering Chatmind, the myriad benefits of mind mapping were like uncharted territories to me. With its intuitive interface and innovative features, Chatmind has transformed the daunting task of organizing intricate thought processes into an art form.
Dave Koshinz
PCC,Coach/Advisor
I'm enjoying Chatmind and find it to be a helpful product.
Roger Zhu
Organizer of Google Developer Group Arlington
Chatmind helps me better plan and facilitate our developer online meetup events. Using Chatmind, I was able to type a simple prompt such as "I want to host a meetup about Android mobile development" and get a detailed and organized framework to help me generate discussion topics. Chatmind also provides useful tips, such as using visual aids to make the events more engaging. I would recommend Chatmind to anyone who wants to build a community!
Benjamin
Ernst & Young Business Consulting Manager
As we all know, the pyramid principle is an essential skill for consulting. Chatmind can help a new consultant to better structure their thinking and improve their logical expression ability. Moreover, chatmind can help quickly summarize divergent questions raised by customers. What a good product!
University of Virginia Graduate Consulting Club
PhD students pursuing consulting career
Chatmind is a great AI tool for generating MECE (Mutually Exclusive and Completely Exhaustive) frameworks. While the generated framework is over the top, it provides invaluable insights and feedback to users, especially when compared with their own frameworks.
Prof. Cesar Barroso
Youtuber, Professor
é muito bom e excelente para esquematizar meus conteúdos
Wenjun
Attorney in cross-border transactions
Before discovering Chatmind, the myriad benefits of mind mapping were like uncharted territories to me. With its intuitive interface and innovative features, Chatmind has transformed the daunting task of organizing intricate thought processes into an art form.
Dave Koshinz
PCC,Coach/Advisor
I'm enjoying Chatmind and find it to be a helpful product.
Roger Zhu
Organizer of Google Developer Group Arlington
Chatmind helps me better plan and facilitate our developer online meetup events. Using Chatmind, I was able to type a simple prompt such as "I want to host a meetup about Android mobile development" and get a detailed and organized framework to help me generate discussion topics. Chatmind also provides useful tips, such as using visual aids to make the events more engaging. I would recommend Chatmind to anyone who wants to build a community!
Benjamin
Ernst & Young Business Consulting Manager
As we all know, the pyramid principle is an essential skill for consulting. Chatmind can help a new consultant to better structure their thinking and improve their logical expression ability. Moreover, chatmind can help quickly summarize divergent questions raised by customers. What a good product!
University of Virginia Graduate Consulting Club
PhD students pursuing consulting career
Chatmind is a great AI tool for generating MECE (Mutually Exclusive and Completely Exhaustive) frameworks. While the generated framework is over the top, it provides invaluable insights and feedback to users, especially when compared with their own frameworks.
Prof. Cesar Barroso
Youtuber, Professor
é muito bom e excelente para esquematizar meus conteúdos
Wenjun
Attorney in cross-border transactions
Before discovering Chatmind, the myriad benefits of mind mapping were like uncharted territories to me. With its intuitive interface and innovative features, Chatmind has transformed the daunting task of organizing intricate thought processes into an art form.
Dave Koshinz
PCC,Coach/Advisor
I'm enjoying Chatmind and find it to be a helpful product.